Support

Hva søker du etter?

*24.04.23

Våre servere hadde en forsinket responstid som berørte våre Wi-Fi Styrte ovner fra lørdag kveld 22.04.23 til søndag formiddag 23.04.23 Dette resulterte i at ovnene var «offline» i denne perioden.

Alt er i orden igjen nå og ovnene skal ha koblet seg til igjen automatisk. Hvis ovnen fremdeles er «offline», vennligst slett ovnen i appen, reset ovnen og koble til på nytt.

Beklager problemene dette kan ha medført.

 —-

Our servers had some delayed response time that affected our Wi-Fi controlled heaters from Saturday evening 22.04.23 to Sunday morning 23.04.23 Heaters were “offline” during this period.

They are now back up and running so this should now allow you to reconnect the heaters if they have not reconnected automatically.

 

Ønsker du å kjøpe våre produkter og leter etter forhandlere og butikker? Se vår forhandlerliste

Eier du et produkt, men har kastet manualen? Her finner du manualer og bruksanvisninger til ditt produkt.

Er du forhandler eller kunde som søker oversikt over alle modeller og varianter? Her finner du en oppdatert produktliste

 

Support